Over BFVS


Geschiedenis van een geboorte

Eind 1996 zijn een tiental clubs bijeengekomen te Tamines (tegen Sambreville) om er de mogelijkheid te bespreken zich te verenigen in een nationaal comité. Dit initiatief ging uit van de club Pythagore Belgique, die vele contacten had met de Franse rollenspelmilieus aangezien de club zelf een afdeling was van verschillende Franse Pythagoreclubs. Het plan was om dit comité te laten aansluiten bij de Fédération Française de Jeux de Rôle (FFJDR) ten einde zich door een bestaande structuur te laten vertegenwoordigen bij de media.

(Na discussies ...)

Er werd dus besloten om in de nabije toekomst de Belgische Federatie voor Spellen op te richten en een voorlopig comité in te stellen dat de werkgroep moest structureren.

Eveneens werd er besloten om niet overhaast te werk te gaan zodat er op een solide basis kon worden gestart. Negen maandelijkse vergaderingen later werd de laatste hand gelegd aan de statuten en het reglement van interne orde van de op te richten Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW). De eerste officiële activiteit was het houden van een stand op het salon "Passion" in Charleroi, waar ook de eerste T-shirts met het logo van de BFVS werden verkocht. Eveneens werd er het nummer 0 van de officiële publicatie van de federatie verdeeld.

In maart 1998 werd de BFVS dan officieel ingesteld door de Algemene Wetgevende Vergadering waar de beheerraad en de verschillende werkgroepen werden verkozen.